60-748 Poznań, ul. Ułańska 5
tel. +48 /61/ 869 96 46
fax. +48 /61/ 869 96 43
www.wksgrunwald.pl
e-mail: biuro@wksgrunwald.pl