Regulamin

Przyjęcia Kandydata w poczet członków wspierających
Wielkopolskiego Klubu Strzeleckiego "Grunwald"

Kandydat na członka klubu wypełniając deklarację członkowską zobowiązuje się:

  • Popularyzować strzelectwo w regionie wielkopolskim , w kraju i zagranicą.
  • Dostarczyć wraz z wypełnioną deklaracją 2 zdjęcia paszportowe.
  • Uiścić składki członkowskie ( za rok 2001 wynosi ona 420,00 zł).
  • Wpłacić w sekretariacie lub na konto Klubu wpisowego wysokości 3.000,00 zł.
  • Nie dotyczy członków Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald w Poznaniu , którzy uzyskali członkostwo do 31.12.2000 r.

Na posiedzeniu Zarządu Klubu Zarząd akceptuje lub rezygnuje z przyjęcia Kandydata w poczet członków.

Oczekujący Kandydat zostanie poinformowany pisemnie o decyzji Zarządu.

W przypadku rezygnacji z Kandydata wniesione składki i ew. wpisowe zostaną niezwłocznie przekazane wpłacającemu.

Oczekujący Kandydat z pozytywną decyzją Zarządu , zostaje wpisany w poczet członków Klubu i zaproszony na uroczyste wręczenie Legitymacji i Odznaki Klubowej.


Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd Klubu