Organ zarządzający

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - ZARZĄD

Rowicki Józef
Prezes Zarządu

Joachimiak Tomasz
Wiceprezes Zarządu

Piskorski Piotr
Wiceprezes Zarządu  strona główna