Władze Klubu

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - ZARZĄD

Osoby wchodzące w skład organu:

Rowicki Józef
Prezes Zarządu

Joachimiak Tomasz
Wiceprezes Zarządu

Piskorski Piotr
Wiceprezes Zarządu

 

 

Organ nadzoru - KOMISJA REWIZYJNA

Osoby wchodzące w skład organu:

Powalisz Jędrzej
Przewodniczący Komisji

Kaźmierczak Janusz
Członek Komisji

Stachowiak Sabina
Członek Komisji  strona główna